odměna mediátora

Odměna mediátora je smluvní a zpravidla se sjednává jako hodinová. Každý z účastníků hradí polovinu této částky, ale pokud se účastníci dohodnou, může zaplatit celou odměnu jen jeden účastník.


Vedle odměny náleží mediátorovi náhrada hotových výdajů, kterými jsou zejména cestovní výdaje (výše této náhrady se řídí právními předpisy o cestovních náhradách), poštovné a náklady na pořízení opisů a kopií, vynaložených na základě dohody s účastníky.

Nárok na odměnu vzniká po ukončení každého mediačního setkání.

„Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka.“

Marie Terezie

S trochou nadsázky je možné srovnat soudní spor s válkou. Stejně jako válka má soudní řízení své oběti, zničená území, stojí čas a peníze. Ani mediace není bez rizika a neobejde se bez vynaložení nákladů, ale jen v mediaci mohou být vítězem oba účastníci.