co je mediace

Mediace je mimosoudní způsob řešení neshod různé povahy, jehož právní rámec je upravený zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci. Hlavní metodou mediace je komunikace, odborně a kvalifikovaně vedená mediátorem jako prostředníkem vyjednávání.


Cílem mediace je uzavření písemné dohody o dobrovolném uznání práv a oprávněných zájmů, na nichž se účastníci mediace shodli. Po schválení soudem má dohoda účinky jako rozhodnutí soudu, dle kterého lze nařídit exekuci.

Mediátor pomáhá otázkami získat účastníkům důležité informace pro rozhodování a zjištění výhod a nevýhod v úvahu připadajících řešení. Komunikaci vede mediátor tak, aby účastníci mediace byli schopní reagovat věcně, a byli ochotni zohlednit i zájmy druhé strany. Jedním z prostředků, kterým lze spolupráce dosáhnout, je oboustranné konstruktivní sdílení příčin a pozadí celého konfliktu, kterého lze dosáhnout prostřednictvím speciálních komunikačních technik.

Mediace se mohou účastnit rovněž právní zástupci účastníků mediace a aktivně přispívat k utváření dohody. Překážkou mediace je však právní zástupce úzce orientovaný na jeden možný výsledek, přesvědčující klienta o jistém stoprocentním úspěchu v soudním řízení, a následné snadné vymahatelnosti práva. Takový případ je vhodnější řešit u soudu. Zda byl předpoklad právního zástupce o výsledku sporu správný, lze zjistit až po jeho proběhnutí, neboť rozhodnutí soudu závisí na důkazech provedených v soudním řízení, právním názoru soudce a v neposlední řadě i na jeho osobním nastavení. Nalezení objektivní pravdy a označení jediného viníka může být ve výsledku velmi subjektivní a na okolnostech závislý proces.

Soudní cestu mohou zvolit účastníci mediace i poté, co byla zahájena mediace, zahájení mediace žádným způsobem neomezuje účastníky mediace v následném podání žaloby a domáhání se ochrany svých práv a oprávněných zájmů u soudu.

„Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka.“

Marie Terezie

S trochou nadsázky je možné srovnat soudní spor s válkou. Stejně jako válka má soudní řízení své oběti, zničená území, stojí čas a peníze. Ani mediace není bez rizika a neobejde se bez vynaložení nákladů, ale jen v mediaci mohou být vítězem oba účastníci.