kdy je mediace vhodná

Mediaci lze využít v mnoha oblastech, uplatní se typicky u sporů majetkových, zejména sporů o zaplacení, o vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění manželů, ve sporech mezi obchodními partnery, při nastavení pravidel péče o děti rodičů, kteří spolu nežijí, v sousedských sporech, v rámci reklamace služeb a výrobků, ale i v mnoha dalších oblastech.


Zda je případ vhodný pro mediaci, může posoudit mediátor během nezávazného oslovení ze strany zájemce o mediaci. Zjednodušeně lze říci, že každá konstruktivní komunikace o problému s sebou přináší pozitiva, i když ve výsledku nemusí být jejím výsledkem dohoda, ale jen částečné vyjasnění některých bodů problému.

Mediace je vhodná rovněž v případech, kdy účastníci nechtějí nebo nemohou čekat, až soud rozhodne, nechtějí podstupovat riziko neúspěchu ve věci a v neposlední řadě platit náklady řízení, které nejsou zanedbatelné. Soudní řízení může řádově trvat roky, v závislosti na tom, jak složité bude dokazování, a na způsobu obrany žalovaného v řízení a jeho připravenosti plnit dobrovolně povinnost, kterou mu uloží soud.

Ne všechny konflikty jsou vhodné k mediaci, vyloučeny jsou zejména konflikty spojené s násilím, psychickými poruchami, dlouhodobými vztahovými krizemi a nerovným postavení účastníků mediace, kdy je jeden z účastníků v pozici výrazně silnější. Mediace bývá úspěšná v případech, kdy se jí účastní lidé schopní se samostatně rozhodovat, soustředit se na podstatné věci a reagovat na oprávněné potřeby druhé strany.

„Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka.“

Marie Terezie

S trochou nadsázky je možné srovnat soudní spor s válkou. Stejně jako válka má soudní řízení své oběti, zničená území, stojí čas a peníze. Ani mediace není bez rizika a neobejde se bez vynaložení nákladů, ale jen v mediaci mohou být vítězem oba účastníci.