kdo je mediátor

Mediátor je nestranný a nezávislý odborník na komunikaci, který působí jako prostředník mezi účastníky mediace. Mediátor spor mezi účastníky nerozhoduje, ale za použití vhodných komunikačních technik pomáhá účastníkům mediace vyznat se v jejich situaci a hledat řešení.


Mediaci vykonávají mediátoři zapsaní v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR a mediátoři neregulovaní zákonem o mediaci. Zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci, jsou upraveny podmínky pro výkon funkce zapsaného mediátora, který musí mít vysokoškolské vzdělání a složit odbornou zkoušku mediátora. U zapsaného mediátora je tedy státem garantována určitá odborná úroveň, kterou ostatní nezapsaní mediátoři nemusí prokazovat. Státní zkouška mediátora je zaměřena na znalosti z práva, psychologie, sociologie, komunikačních technik, mediačního procesu a praktické schopnosti vést mediaci.

S trochou nadsázky lze říct, že mediátor působí jako moderátor debaty, inspirátor, detektiv a katalyzátor emocí účastníků.

V procesu vyjednávání mediátor zajišťuje rovné postavení účastníků, kterým poskytuje stejný prostor k vyjádření a vytváří pro všechny zúčastněné bezpečné neutrální prostředí pro jednání. Mediátor pomáhá účastníkům zvládnout emoce, vidět řešený problém v širších souvislostech a usměrňovat výměnu stanovisek. Mediátor hlídá, aby dohoda byla vyvážená a ve prospěch všech zúčastněných.

Zapsaný mediátor má zákonnou mlčenlivost, týkající se všeho, co se v průběhu mediace i její přípravy dozvěděl.

„Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka.“

Marie Terezie

S trochou nadsázky je možné srovnat soudní spor s válkou. Stejně jako válka má soudní řízení své oběti, zničená území, stojí čas a peníze. Ani mediace není bez rizika a neobejde se bez vynaložení nákladů, ale jen v mediaci mohou být vítězem oba účastníci.