trestní právo

právní poradenství v otázkách trestní odpovědnosti, posouzení naplnění skutkové podstaty trestného činu, výkonu trestu


  • sepis a podávání trestních oznámení
  • obhajoba v trestním řízení, zastupování obviněných v přípravném řízení, obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů, zpracování odvolání, dovolání
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • sepis dohod o náhradě škody pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání, dohod o vině a trestu

Odměna za poskytnutí právní služby se sjednává dohodou

dle odborné a časové náročnosti případu s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta, a to buď jako hodinová sazba, pevná částka, podílová odměna, případně měsíční paušál.

Pokud není odměna dohodnuta, náleží advokátovi ve výši dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.