obchodní právo

právní poradenství v oblasti vztahů mezi podnikateli, obchodních smluv a smluvních podmínek, porušení obchodních závazků, odpovědnosti za vady


  • komplexní právní servis při podnikání včetně vyřízení administrativy spojené se zahájením podnikání, zpracování vzorů smluv se zákazníky, zaměstnanci, jednání s dlužníky, obchodními partnery, úřady
  • právo obchodních společností (zejména zakládání společností, převody obchodních podílů)
  • vymáhání pohledávek, sepis žalobních návrhů a zastupování fyzických a právnických osob v řízeních před soudy, v rozhodčím řízení, v exekučním řízení
  • sepis všeobecných obchodních podmínek, právních rozborů, stanovisek a dalších dokumentů

Odměna za poskytnutí právní služby se sjednává dohodou

dle odborné a časové náročnosti případu s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta, a to buď jako hodinová sazba, pevná částka, podílová odměna, případně měsíční paušál.

Pokud není odměna dohodnuta, náleží advokátovi ve výši dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.