pracovní právo

právní poradenství a konzultace v oblasti právních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, pracovní doby, nároků dle pracovní smlouvy, skončení pracovního poměru, odměny za práci


  • sepis dokumentů a smluv, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o provedení pracovní činnosti, skončení pracovního poměru
  • vymáhání dlužné mzdy, mzdových náhrad, náhrady škody
  • zastupování v pracovněprávních sporech

Odměna za poskytnutí právní služby se sjednává dohodou

dle odborné a časové náročnosti případu s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta, a to buď jako hodinová sazba, pevná částka, podílová odměna, případně měsíční paušál.

Pokud není odměna dohodnuta, náleží advokátovi ve výši dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.