ostatní služby

služby související s výkonem advokacie a poskytováním právních služeb. Služby mediátora, spojující v sobě zkušenosti advokáta a odborné znalosti z oboru psychologie, sociologie a komunikačních technik


  • úschova finančních prostředků a listin
  • ověření podpisu (prohlášení advokáta o pravosti podpisů)
  • mediace dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci

Odměna za poskytnutí právní služby se sjednává dohodou

dle odborné a časové náročnosti případu s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta, a to buď jako hodinová sazba, pevná částka, podílová odměna, případně měsíční paušál.

Pokud není odměna dohodnuta, náleží advokátovi ve výši dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.