insolvenční právo

právní poradenství v problematice insolvenčního řízení a oddlužení


  • zpracování insolvenčních návrhů
  • sepis návrhů na oddlužení
  • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení

Odměna za poskytnutí právní služby se sjednává dohodou

dle odborné a časové náročnosti případu s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta, a to buď jako hodinová sazba, pevná částka, podílová odměna, případně měsíční paušál.

Pokud není odměna dohodnuta, náleží advokátovi ve výši dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.